Mutiara Hadis

Dari Abu Hurairah ’Abdurrahman bin Shakhr radhiyallohu’anhu, dia berkata: ”Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: ” Apa saja yang aku larang bagi kamu hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah sesuai kemampuanmu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah kerana mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka (tidak mahu taat dan patuh).”

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

16 November 2013

Bab 4: Marhalah At-Takwin: Pandangan dan Penerangan

4.1 Berhenti Sejenak Di Antara 2 Marhalah

Kita telah terangkan bahawa dakwah mempunyai tiga marhalah: pengenalan, pembentukan dan pelaksanaan. Setelah kita sentuh marhalah taarif (pengenalan) dan sebelum memasuki marhalah takwin (peringkat pembentukan) kita merasa perlu berhenti sejenak untuk meneliti sudut-sudut kejiwaan dan persediaan perasaan yang mesti ada supaya cita-cita yang ingin dicapai dari marhalah takwin dan persediaan duat dapat dilahirkan dan diwujudkan di alam nyata atau dapat direalisasikan di muka bumi.

Sesungguhnya tugas, tanggungjawab dan agungnya cita-cita yang kita hendak bangunkan itu membuatkan kita sentiasa mengambil kira kepentingan menyediakan individu-individu muslim atau seberapa ramai pendokong dakwah yang ikhlas dan layak memikul amanah dan menunaikannya menurut rupa dan bentuk yang lebih sempurna, terutama setelah kita tahu bahawa membangunkan insan adalah penting dan lebih susah daripada membangunkan kilang-kilang.

Sesungguhnya tidak ramai yang layak memikul beban dakwah ini kecuali orang dapat meliputinya dengan segala jurusan, yang sanggup, mampu dan rela mengorbankan diri, harta, waktu dan kesihatannya untuk urusan dakwah dan tugas yang didokongnya. Tidak mungkin akan lahir kesungguhan, ketekunan dan usaha yang sebenarnya kecuali setelah dakwah itu menguasai akal dan fikirannya, sebati dengan jiwa dan hatinya, menjadi darah dan dagingnya, menjadikan semangatnya menyala-nyala dan sukmanya berkobar-kobar untuk merealisasikanya di dalam waqi' al-amri (di dalam kenyataan hidup).

Lantaran al-iman al-amiq bi al-dakwah (iman yang mendalam terhadap dakwah) menjadi dasar yang pertama di dalam mencapai kejayaan. Kita memerlukan jiwa-jiwa yang hidup, yang kuat, yang muda belia, hati-hati yang baharu yang sentiasa berkobar-kobar, rasa cemburu yang sentiasa bernyala-nyala, jiwa-jiwa yang berinisiatif, lincah, segar bugar dan cergas. Kerana Islam menghendaki di dalam hati individu mempunyai sentimen dan perasaan yang mampu membezakan yang benar dan salah. Islam mahu supaya seseorang itu mempunyai kemahuan yang tinggi dan tegas seperti cekap dan tidak mengenal lemah, tidak bertolak ansur membela kebenaran lantas membela dengan segala kekuatan dan ketangkasan. Islam mahu penganutnya mempunyai badan yang sihat sejahtera dan mampu memikul berbagai-bagai tugas dan kewajipan Islam dan sebaikbaiknya, menjadi umat yang baik dan layak membuktikan kemahuan yang baik untuk menolong ke arah kebenaran dan kebaikan.

4.2 Marhalah At-Takwin dan Persediaannya

Sesungguhnya marhalah di'ayah, (penerangan, memperkenalkan, menggambarkan tentang dakwah dan cara penyampaiannya kepada orang ramai dalam setiap lapisan masyarakat) jika tidak diiringi dengan marhalah at-takwin (peringkat pembentukan dan pemilihan para pendokong dan penolong terdiri dari golongan Ansar dan Hawariyyin) serta persediaan tentera dan mengatur taktik barisan dari kalangan orang-orang yang diseru, berkemungkinan menyebabkan segala usaha yang telah dikorbankan di dalam penerangan dan penyebaran dakwah menjadi sia-sia dan hilang begitu sahaja.

Kesedaran rohani yang lahir dari marhalah taarif (peringkat pengenalan) tidak boleh dibiarkan musnah dan padam begitu sahaja, tetapi mesti dibersihkan dan diarahkan ke dalam jiwa supaya bertindak dan berusaha membuat perubahan dan kemajuan yang sejati dalam diri sendiri. Medan yang pertama untuk pembentukan dan perubahan bermula dari dalam diri terlebih dahulu dan benarlah Allah Yang Maha Agung tatkala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka ". (Ar-Ra'ad:ll)

Ramai di kalangan muslim yang kita seru pada hari ini telah dilahirkan dan dibesarkan di dalam masyarakat yang jauh dari hakikat Islam dan intisarinya, satu masyarakat yang dikuasai oleh adat dan tradisi yang telah rosak, yang telah meresapi jiwa mereka dan sebati dalam kehidupan mereka. Jadi para pendokong dakwah yang menyeru manusia ke jalan Allah dan mengajak manusia kepada cara hidup Islam mestilah memberi perhatian dan usaha yang serius dalam: membersihkan diri mereka dari segala adat lapuk jahiliah lantas menghiasi diri mereka dengan adat-adat Islam, akhlak-akhlak Islam dan membentuk hidup manusia menurut acuan Islam dan cara hidup Islam. "Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah" (Al-Baqarah: 138)

Perubahan ini mestilah bermula dari dalam diri yang telah diberi minum dengan akidah tauhid, mengesakan Allah dan mengecapi halawatul iman (kemanisan iman) dan dapat dijelmakan pada seluruh anggota jasmani dan menguasai setiap aspek kehidupan. Marilah kita renungkan alangkah indahnya perumpamaan dan kata-kata yang telah diucapkan oleh Imam Hassan AlHudhaibhi rahimahullah mengenai pengertian ini tatkala beliau berkata: "Tegakkanlah daulah Islam di dalam hatimu supaya dia tegak di atas bumi kamu " .

22 September 2013

3.4 Para Dai'e dan Uslub (Cara)

Untuk merealisasikan cita-cita dalam memperkenalkan dasar dan memperkembangkan dakwah, para dai', sahibud-dakwah mestilah mempunyai sifat-sifat asasi dan mereka mesti beriltizam dengan satu uslub yang sahih dan benar di dalam urusan dakwah mereka. 

Satu dari sifat yang utama dan paling penting kepada pendokong dakwah ialah dia mesti menjadi contoh dan teladan yang baik bagi Islam yang diserukannya. Dia mesti menunaikan segala rukun Islam, mengikuti sunnah dan cara hidup Rasulullah s.a.w., menjauhi segala perkara yang syubhah dan meragukan, menjauhi segala perkara yang haram, sentiasa mengingati Allah dalam setiap perkara yang kecil atau besar. 

Di dalam rumahtangga, ahlinya mestilah beriltizam dengan segala ajaran Islam dan menjaga adab-adabnya. Sesungguhnya keikhlasan pendokong dakwah dan kebulatan hatinya kerana Allah dan bagi dakwah Allah merupakan satu faktor yang sangat penting supaya dakwahnya berjaya menembusi dan menawan hati orang-orang yang diseru lantas mereka dengan senang hati menyambut baik seruan itu. Mereka akan terpesona dengan seruannya jika dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tidak dicampur-adukkan dengan tujuan lain atau disadur dengan kepentingan duniawi. Dia bercakap untuk dakwah, berjalan kerana dakwah, hidupnya adalah untuk dakwah, kerana dakwah dan bersama dengan dakwah. 

Muslim yang mendokong dakwah, pertama-tamanya dia mestilah mempunyai pembacaan yang luas, mengikut perkembangan setiap peristiwa dan pergolakan, mengikut segala perkembangan suasana dan situasi serta mengetahui pelbagai ideologi dan aliran pemikiran semasa. Kelak mereka mampu mengemukakan dakwah Islam itu dengan uslub yang baik, dengan cara yang menarik dan menawan hati. Pandai menawan hati manusia dan tidak menyebabkan orang semakin liar. Lantas dia dapat mengemukakan Islam dengan cara yang sebaik-baiknya di tengah ombak dan gelombang kesesatan yang menyesatkan dari setiap penjuru dunia. Dia mesti menerangkan Islam dengan jelas dan mudah difahami tanpa menimbulkan kekusutan. Dia membaiki suasana dan bukan memburukkannya kerana berapa ramai orang yang mengaku sebagai pendakwah yang telah merosakkan Islam dengan keburukan cara berdakwah dan mendatangkan keburukan cara berdakwah dalam Islam dan mendatangkan keburukan kepada Islam dan menyangka bahawa mereka telah melakukan kebaikan. 

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan yang baik". (An Nahl: 125) 

Ad-da'i ilallah, yang menyeru manusia kepada Islam mesti berusaha memahami taraf dan kedudukan orang yang diseru ke jalan Allah dan berbicara dengan mereka menurut tahap akal dan fikiran mereka kerana ia memudahkan mereka menyahut apa yang diserukan kepada mereka dan mereka tidak jemu mendengar ucapan pendokong dakwah. Ad-dai' ilallah, sahibud-dakwah, mesti mengetahui maksud dan tujuannya. Dia mesti mengetahui apakah yang dikehendaki di dalam setiap langkah yang dilaksanakannya, apa yang dikehendaki apabila dia bertutur dan menulis, apabila dia berehat dan berbicara dan apabila berdamai dan bersengketa 

Apa yang penting dia mesti memulakan dakwahnya dengan menekankan masalah akidah dan iman sebelum dia menyentuh perkara furu'(cabang) atau kewajipan-kewajipan dan bebanan yang wajib dipikul. Akidah itu dimulai dengan beriman kepada Allah sehingga sampai kepada menetapkan bahawa Islam itu adalah satu-satunya cara hidup, satu cara hidup yang lengkap dan sempurna. Bahawasanya berusaha memulakan hidup secara Islam, menghidupkan semula kehidupan Islam dan membangunkan pemerintahan Islam adalah wajib bagi tiap-tiap manusia. Setiap muslim wajib merealisasikannya sehingga semuanya itu menjadi satu kenyataan di muka bumi. Jelaslah akidah Islam merupakan asas pembentukan peribadi muslim dan inilah yang mendorong penganutnya bangkit dan mendokong segala tuntutan dakwah yang khas dan am dengan segala kekuatan dan penuh keazaman, redha dan puas hati. Ad-da'i ila Islam, pendokong dakwah yang menyeru manusia kepada agama Allah, mestilah melaksanakan tugas berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah, kepada Allah tanpa dipengaruhi oleh hasil dan natijah walaupun dia telah memperolehi kejayaan besar di dalam dakwahnya. Dia tidak akan mudah terpedaya apabila Allah memberi kejayaan kepadanya dan lancar lidahnya dengan dakwah lebih-lebih lagi manusia telah datang berkerumun kepadanya kerana mengikuti dakwahnya. Sebaliknya pula dia tidak harus berputus asa dan putus harapan apabila manusia tidak menyahut dan meminati dakwahnya kecuali hanya sebilangan sahaja. Dia tidak akan merasa sedih apabila terdedah kepada gangguan dan penyiksaan dari seteru-seteru Allah. Demikianlah keadaan Rasulullah, demikian juga sikap Rasulullah s.a.w. dan para pendokong dakwah di masa yang lalu. 

Adalah Rasulullah s.a.w menyeru sekelian manusia tanpa membeza-bezakan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam minat dan kesungguhan baginda demi membawa hidayah kepada mereka kerana kasihan kepada mereka dari ditimpa azab neraka. Baginda sentiasa bersabar di atas gangguan dan penyiksaan mereka ke atas baginda malah bersabda pula: "Wahai Tuhanku berilah hidayah kepada kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui"

Adalah Rasulullah s.a.w menyeru sekelian manusia tanpa membeza-bezakan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam minat dan kesungguhan baginda demi membawa hidayah kepada mereka kerana kasihan kepada mereka dari ditimpa azab neraka. Baginda sentiasa bersabar di atas gangguan dan penyiksaan mereka ke atas baginda malah bersabda pula: "Wahai Tuhanku berilah hidayah kepada kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui". Kepada para pendokong dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, kita mengingatkan kepada mereka betapa besarnya tugas dan amanah yang mereka dokong dan sesungguhnya mereka dengan keislaman mereka merupakan guru untuk mengajar manusia, untuk mangarahkan manusia dan memimpin mereka kepada agama Allah. Walaupun para pendokong dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, memahami Islam dengan kefahaman yang murni, lengkap dan sempurna, beriltizam dengan fikrah ini yang tetap bertahan memikul tugas dan usaha ini merupakan bilangan yang sedikit, tetapi di atas bahu merekalah terletaknya bebanan yang berat ini. Lantaran itu mereka hendaklah mengetahui kedudukan mereka, memandang hina diri mereka dan hendaklah mereka memohon pertolongan dari Allah. Hendaklah mereka bersabar walau bagaimana dahsyat sekalipun gangguan, siksaan, tentangan dan penolakan. Di dalam masalah ini Imam As-Syahid Hassan Al-Banna,, telah memberi arahan kepada Ikhwanul Muslimin dengan berkata: 'Jadilah kamu dengan manusia itu sepohon pokok buah-buahan, mereka melemparnya dengan batu dan dia (pokok) melemparkan mereka dengan buahnya". 

Ya akhi: "Sesungguhnya anda hanya beramal dan berusaha untuk dua tujuan, supaya anda berhasil dan menunaikan kewajipan, maka jika yang pertama terlepas dari diri anda maka yang lain tidak akan luput dari anda"

Itulah sebahagian penerangan yang berkisar tentang marhalah at-taarif (peringkat pengenalan) yang kita kehendaki menjadi penerangan di atas jalan dakwah. Para pendokong dakwah boleh merujuk artikel-artikel Imam As-Syahid dan tulisan-tulisan beberapa penulis muslim untuk mengambil bekalan pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas berhubung dengan dakwah dan para da'i (pendokong dakwah).

08 September 2013

BAB 3: Marhalah At-Ta'arif: Pandangan dan Penerangan

Saya telah menerangkan bahawa marhalah dakwah ini ada tiga: Pertama, Pengenalan; kedua: Pembentukan; ketiga, Pelaksanaan. Ketiga-tiga marhalah ini mempunyai tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang penuh dengan sinar pengalaman dan penglibatan supaya kita dapat mengambil pengajaran dan memperolehi faedah dari pengalaman dan pengetahuan, supaya para duat, para pendokong dakwah berjalan di atas dakwah dengan pandangan yang terang, jauh dari keterlanjuran dan penyelewengan. 

3.1 Ta’rif atau Pengenalan Dakwah 

Sesungguhnya marhalah at-ta'rif atau peringkat pengenalan ini merupakan langkah awal atau titik tolak pertama di jalan dakwah. Kesahihan, kebenaran dan kesejahteraan peringkat-peringkat ini mempengaruhi peringkat yang kedua dan ketiga di dalam kesahihan dan keselamatannya. Kita akan menyentuh sebahagian dari perkara yang berhubung dengan dakwah dan beberapa perkara yang berkaitan dengan pendokong dakwah mengenai uslub dan caranya. 

3.2 Dakwah dan Kemurniaannya 

Saya telah menyatakan bagaimana pentingnya kemurniannya dakwah dari sebarang campuran dan saduran dalam kita menyampaikannya kepada manusia. Musuh-musuh Islam di sepanjang sejarahnya telah berusaha terus-menerus menyeludupkan berbagai-bagai ajaran dan fikrah sesat ke dalam Islam dengan tujuan menyesat dan memesongkannya dari mutiaranya serta mencabut jiwa dan semangatnya. Oleh kerana itu untuk memahami Islam dengan kefahaman yang murni, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran yang sentiasa dipelihara oleh Allah, kembali semula kepada Sunnah Rasulullah yang telah dikumpul dan disaring oleh imam-imam yang mulia. Imam-imam itu telah mendapat taufik dan kemudahan dari Allah untuk berkhidmat sungguhsungguh di dalam bidang ini hingga mereka berjaya menjernihkan Sunnah Rasulullah s.a.w. dari segala penyeludupan dan segala yang asing daripadanya. Kita mestilah kembali semula mengikut kefahaman yang benar dan sejahtera seperti kefahaman salafussoleh di zaman Rasulullah s.a.w. dan khulafa' ar-rasyidin r.a. Kita telah mengakui bahawa Imam Hassan Al-Banna telah memberi perhatian yang berat dan utama tatkala beliau menetapkan kefahaman itu sebagai rukun pertama dari Rukun Bai'ah dan meletakkan usul dua puluh (Usul Isyrin) untuk fikrah ini sebagai garis umum yang lengkap seperti yang tertulis di dalam risalah Al-Ta'lim

Kita telah menerangkan bahawa Ikhwanul Muslimin dan mursyidul am mereka, Imam Hassan Al-Hudhaibi rahimahullah telah memelihara fikrah yang sejahtera dan sihat ini terhadap Islam dan memelihara dasarnya dari sebarang perubahan, penyelewengan dan pertukaran walau bagaimana hebat sekalipun tekanan dari pihak pelampau yang cuai terutama yang berkaitan dengan perkara kafir-mengkafir. Beliau telah berdiri tegak dan teguh dengan segala ketangkasan dan penuh kepastian berhadapan dengan arus yang melanda itu. Beliau menerangkan kesalahan syar'i yang ada pada kedua pihak itu dan menyatakan bahawa kita semua adalah pendokong dakwah, bukan golongan qadhi (penghukum). Apabila realiti kehidupan muslim pada hari ini jauh terpesong dari ajaran Islam, jauh dari perundangan dan syariatnya, maka hendaklah para pekerja di bidang dakwah Islam melipat gandakan usaha dan kesungguhan mereka untuk menarik kembali tangan mereka, membangunkan mereka dan menolong mereka dalam memahami Islam, bukan hanya mengkafirkan mereka. Kerana ini akan hanya membina berbagai tabir dan dinding di antara kita dengan mereka. Jika berlaku demikian, kita sendirilah sebenarnya yang memecah dan merosakkan dakwah yang kita sendiri usahakan dengan tangan kita lantas dengan itu tidak secara langsung kita menutup diri kita dan berjalan di atas jalan mati. Akhirnya kita akan berubah menjadi kumpulan yang terasing di dalam sejarah. Beliau telah menerangkan bahawa fikrah seperti itu bukan fikrah jamaah Al-Ikhwan yang kita berbai'ah padanya dan tiada siapa yang berhak mangaku bahawa ia adalah fikrah jamaah kerana satu jamaah tidak mungkin menganut dua fikrah yang saling bertentangan. 

3.3 Syumul Ad-Dakwah dan Sempurna Menyempurnakan 

Apabila menyampaikan dakwah dan peringatan, kita wajiblah mengemukakan kesyumulannya dengan selengkapnya, dengan seutuhnya dan dengan segala kesempurnaannya yang sempurna dan menyempurnakan tanpa memisahkan sebahagian dari keseluruhannya atau memansuhkan sebahagian daripadanya kerana sesungguhnya Islam itu adalah penutup segala agama. 

Satu agama yang istimewa, syumul, lengkap, sempurna menyempurnakan yang meliputi setiap kegiatan dan lapangan kehidupan manusia duniawi dan ukhrawi di dalam keselarasan dan keharmonian yang ajaib dan unik. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana ia adalah ciptaan Al-Khaliq (Pencipta) Yang Maha Mengetahui (Al-Khabir) serta Maha Pengasih dan Penyayang kepada makhluk dan hamba-hambaNya. Islamlah yang merealisasikan kesejahteraan dan ketenteraman di dalam jiwa manusia selagi mereka beriman kepada Allah dan mengesakanNya. Islam memberikan kepada mereka keselamatan dan keamanan serta kehidupan yang baik di dunia dengan syarat mereka mematuhi segala ajaran dan syariatNya, memberikan kebahagiaan dan keselamatan di negeri Islam serta syurga di sisi Tuhan mereka. 

Kehidupan manusia melambangkan satu kesatuan yang sempurna lagi menyempurnakan di antara sebahagian dengan sebahagian yang lain dan Islam pula datang sebagai satu kesatuan yang sempurna, yang saling sempurna menyempurnakan di antara satu bahagian dengan seluruh bahagian yang lain. Kehidupan tidak mungkin mendatangkan kebaikan apabila Islam menguasai sebahagian dari hidup manusia dan membiarkan sebahagian yang lain untuk dikuasai oleh ideologi-ideologi ciptaan manusia atau falsafah-falsafah yang direka oleh manusia. Justeru, Islam mestilah dikemukakan dengan selengkap dan seutuhnya tanpa dipecah-pecahkan menjadi beberapa juzuk di sana dan di sini dan mesti dilaksanakan sepenuhnya tanpa pemecahan di mana yang dilaksanakan hanya sebahagian dan sebahagiannya lagi di tinggalkan. 

Oleh itu kita dapati Imam As-Syahid Hassan Al-Banna memberi pengertian itu dalam dasar pertama dari "Rukun Fiqh" lalu beliau berkata: 

"Islam itu satu nizam, satu sistem hidup yang lengkap, syumul dan merangkumi setiap realiti kehidupan. Jadi Islam itu adalah daulah dan tanahair atau pemerintahan dan ummah. la adalah akhlak dan kekuatan serta rahmah dan keadilan, ia adalah kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Ia adalah harta benda atau usaha dan kebudayaan. Ia adalah jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah sebagaimana ia sebagai akidah dan ibadah". 

Salah satu kewajipan kita adalah mengingatkan bagaimana besarnya dosa yang dibuat terhadap Islam oleh satu puak yang tampil ke hadapan kononnya hendak bekerja di bidang dakwah Islam. Tetapi sayangnya mereka hanya mengemukakan hanya sebahagian dari Islam dan melupakan sebahagian yang lain dengan sengaja ataupun tidak, sama ada kerana jahil dengan tabiat Islam atau kerana mengelakkan tentangan dari pihak jahiliah yang berkuasa atau dengan niat jahat. Ini semua dilakukan oleh jamaah yang menjadi boneka musuh-musuh Islam. Kita mestilah menyatakan dan menerangkan kesalahan dan juga bahayanya cara tersebut supaya para pemuda kita yang punya keghairahan dan semangat keagamaan tidak akan terdorong untuk mengikut jalan sepert itu. Ini hanya akan memudaratkan mereka-mereka yang mahu membawa manfaat (dakwah).

07 Januari 2013

2.3 At-Ta'arif (Pengenalan) atau Membicarakan Dakwah

Marhalah ini penting dan asas sebab ia merupakan langkah pertama di dalam perjalanan kita di atas jalan dakwah. Sebarang kesilapan atau penyelewengan yang dilakukan di dalam pengenalan, makrifah dan kefahaman ini akan membawa kepada natijah dan akibat yang buruk dan akan membawa dakwah terpesong jauh dari garisannya. 

"Dan bahawa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka itulah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana segalajalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa". (Al-An'aam: 153) 

Di zaman Rasulullah s.a.w. Islam telah disempurnakan perkembangannya dan penyampaian menurut bentuknya yang sahih dan benar, bersih dari segala campuran, kekurangan dan penyelewengan. Al-Amin Jibril membawa turun wahyu dari Allah kepada Al-Amin Muhammad s.a.w. lalu baginda menyampaikan Islam itu kepada manusia dengan amanah dan benar. Akhirnya sempurnalah agama itu menurut yang diyakini benar dan suci dari segala saduran. 

Walaupun sepanjang sejarahnya ia sentiasa terdedah kepada pelbagai usaha, tipu daya dan gangguan yang cuba meruntuhkannya, menghapuskannya oleh musuh-musuh Islam atau berupa penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pelampau-pelampau dari kalangan muslim sendiri, namun demikian Allah tetap memelihara KitabNya (Al-Quran) dan menjaminnya dengan begitu rapi. Di samping itu ramai imam dan ulama yang mulia mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang mulia dan menapisnya dari segala yang asing daripadanya. 

Demi memastikan kita sentiasa berjalan di atas jalan Rasulullah s.a.w. maka wajiblah kita kembali semula memahami Al-Quran, memahami Sunnah Rasulullah s.a.w dan memahami sirah salafussoleh atau angkatan muslimin pertama radhiallahu'anhum dengan menjauhi sungguhsungguh dari segala kesalahan, penyelewengan atau pun dari terpesong. 

Inilah yang benar-benar dikehendaki oleh Imam As-Syahid Hassan Al-Banna dan menjadikannya rukun pertama dalam rukun bai' ah. Malah beliau telah menulis untuknya dua puluh dasar sebagai garis panduan yang melingkungi fikrah ini untuk membersihkannya dari segala campuran dan saduran dan menjauhkannya dari segala perselisihan dan perpecahan. Supaya fahaman ini menjadi penolong bagi mengumpulkan muslim di atas jalan dakwah, berusaha untuknya dan beramal baginya di dalam suasana tolong-menolong dan berganding bahu. 

Iradah Allah telah menghendaki agar kefahaman (fikrah) di dalam jamaah Ikhwanul Muslimin ini terdedah kepada gangguan, ujian dan penapisan. Di tengah-tengah ujian ini terdapat pula kecuaian dan keterlaluan (ekstrim). Ada di antaranya yang berpendapat supaya Ikhwan menjauhkan diri dari arus pemerintahan dan politik demi memelihara diri dan dakwah dari sebarang akibat yang tidak diingini. Ada pula di antaranya yang melampau dan keterlaluan lalu menganggap semua umat Islam yang tidak menyetujui fikrah mereka adalah kafir. Walau betapa kusut dan bercelarunya kefahaman sebahagian dari manusia namun demikian, Allah s.w.t. telah menyediakan Imam As-Syahid Al-Banna untuk dakwah Islam dan mengemukakannya kepada manusia dengan jelas dan terang serta murni. 

Allah menyediakan untuk dakwah ini Imam Hassan Al-Hudhaibi rahimahullah dengan keistimewaannya yang tersendiri, dengan ketahanannya, dengan keteguhannya bersama kebenaran, lalu beliau menolak kecuaian dan keterlaluan itu. Untuk itu beliau telah menerima berbagai-bagai gangguan dan kesusahan yang dasyhat. Tetapi, beliau bersungguh-sungguh memelihara amanah dakwah di dalam kefahaman sifat dan akhlak hinggalah dia mengadap Ilahi dan kemudian beliau menyerahkannya kepada pendokong dakwah yang lain tanpa perubahan dan penukaran, berdiri dan bertahan bersama-sama dengan Ikhwan. 

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya)." (Al-Ahzab: 23)

02 Januari 2013

BAB 2: Marhalah-marhalah Dakwah dan Tuntutannya

Kita berusaha sungguh-sungguh di dalam lembaran kita ini untuk mengenali jalan dakwah dan ciri-cirinya yang istimewa dan tersendiri. Ini adalah untuk penyatuan kefahaman supaya kita tidak dicerai-beraikan oleh berbagai jalan. Juga supaya kita mendapat faedah dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh jamaah Islam yang terdahulu dan kemudiannya dihidangkan pula dengan sempurna kepada generasi baru yang muda supaya mereka mengetahui jalan dakwah dan terus memikul tugas dan amanah itu supaya pendokong dakwah Islam bercantum semula lalu mereka bersatu padu, berganding bahu dan berjalan ke satu arah dan satu tujuan. Segala kekuatan dan usaha diselaraskan dan diatur rapi sehingga terbukti pertolongan Allah dan bendera Al-Quran sentiasa berkibar-kibar di angkasa seluruh alam. Dan pada hari itulah golongan mukmin bergembira dengan pertolongan Allah.

"Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah (s.w.t)." (Ar-Rum: 4 – 5)

2.1 Tuntutan Marhalah IniKita telah menyatakan terlebih dahulu bahawa dakwah Islam, seruan Islam pada peringkat sedunia (marhalah antarabangsa) melalui marhalah yang sangat penting, halus dan genting di dalam umurnya. la adalah satu kebangkitan setelah tersungkur, satu kesedaran setelah terlena, malah mengalami satu marhalah pembentukan dan memacakkan dasar dan asas binaan yang teguh untuk daulah Islam yang global (khilafah Islam yang merangkumi seluruh dunia) yang membawa hidayah kepada manusia yang sesat dan membangunkan satu kebudayaan yang paling besar pernah berlaku dalam sejarah setelah bankrapnya semua sistem dan cara hidup manusia.

Kita telah mengakui bahawa terdapat persamaan yang besar antara marhalah kita ini dengan marhalah pertama dakwah Islam di Mekah. Iaitu tentang asingnya dakwah Islam ditengah-tengah jahiliah yang menguasai setiap penjuru dunia, tekanan golongan kufur dengan seluruh kekuatannya ke atas mereka dan sedikitnya bilangan mukmin yang terdedah kepada penindasan yang sangat ganas dari pihak jahiliah yang berkuasa ketika itu.

Kita suka menerangkan di sini bahawa kewajipan muslimin semasa berada dalam marhalah ini tidak sama dengan kewajipan mereka semasa berada di bawah daulah Islam yang telah tertegak dan kuat. Tidak syak lagi bahawa marhalah pembentukan dan pembinaan dasar-dasar dan asas adalah sukar dan sulit. la memerlukan iman yang mendalam, kesabaran dan menyabarkan pembentukan yang rapi, halus serta teliti dan amal usaha yang berterusan tanpa kenal payah dan lelah. Betapa tidak! Kerana orang-orang mukmin yang bekerja dan berusaha ke arah itu sangat sedikit bilangannya dan lemah kekuatannya pada hal mereka menghadapi ancaman kebatilan yang maha kuat dan berkuasa malahan mereka tidak bersenjata kecuali senjata iman. Di dalam pengertian ini Imam As-Syahid Hassan Al-Banna telah berkata melalui perumpamaan yang indah dan halus: 


"Sesungguhnya pembentukan ummah, pendidikan bangsa-bangsa, merealisasikan cita-cita dan mendokong pendirian (pegangan hidup) memerlukan ummah yang berusaha ke arah itu atau dari golongan yang menyeru kepadanya. Ini sekurang-kurangnya memerlukan kekuatan jiwa yang terhimpun di dalamnya beberapa perkara: Iaitu kemahuan yang tidak mengenal lemah, kesetiaan yang tetap yang tidak disaduri oleh kepura-puraan dan khianat, pengorbanan yang banyak yang tidak dihalang oleh tamak dan haloba serta kebakhilan, dan makrifah (mengenalpasti) dasar pegangan hidup, beriman kepadanya dan menghargainya sungguh-sungguh. Semuanya itulah yang memelihara (kita) dari kesalahan dan penyelewengan daripadanya (pembentukan) dan tawar-menawar (apologetik) di atas perkara dasar dan tidak terdaya dengan yang lainnya".


Dengan kehendak dan izin Allah, kita kini hidup di masa-masa yang penting dan genting di dalam usia dakwah Islam ini dengan segala tuntutan dan cabarannya. Allah telah memudahkan kita untuk mengetahui cara-cara dan kaedah-kaedah yang sahih dan benar untuk beramal dan berusaha di dalam dakwah Islam. Kita berharap dan memohon kepada Allah supaya Dia memberi taufik dan hidayahNya kepada kita untuk mendokong amanah agung dan mulia ini, setelah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Kita benar-benar berharap semoga kita layak menjadi ahli dan layak menerima pilihan itu dari Allah Taala hingga kita mampu mendokong dakwah Islam ini dengan penuh keazaman, ketangkasan dan ketegasan sekalipun tugas ini sangat besar dan berat. Lantaran itu kita menyeru kepada tiap-tiap orang yang tampil ke hadapan untuk mencapai kemuliaan amal dakwah ini dan melalui jalan dakwah supaya dia menguatkan jiwa dan menyediakannya untuk memikul segala apa yang diperlukan oleh marhalah ini, mendokong berbagai bebanan dengan penuh keazaman, ketahanan, ketetapan, penuh percaya dan harap kepada Allah Taala dan yakin sepenuhnya akan kemuliaan dan ketinggian dakwah ini dengan keagungan tujuannya. Dia yakin sungguh-sungguh bahawa dunia ini sangat-sangat memerlukan dakwah Islam yang sejati. Lebih dari itu dia yakin kepada pertolongan Allah. Inilah dia faktor-faktor kejayaan yang tidak dapat dihalang oleh apa jua rintangan.

2.2 Marhalah-Marhalah Dakwah

Setiap dakwah mestilah melalui tiga marhalah: 1. Marhalah ad-Di'ayah (at-Ta'rif): Marhalah propaganda, memperkenalkan, menggambarkan fikrah dan menyampaikan kepada orang ramai di setiap lapisan masyarakat. 

2. Marhalah at-Takwin: Marhalah pembentukan, memilih para pendokong, menyiapkan angkatan tentera, pendakwah dan jihad serta mendidik mereka. Mereka dipilih dari golongan yang telah menyambut seruan dakwah. 

3. Marhalah Tanfiz: Marhalah pelaksanaan, beramal, berusaha untuk mencapai tujuan. Selalunya ketiga-tiga marhalah ini berjalan berseiring dan diselaraskan memandangkan bahawa kesatuan dan kekuatan dakwah adalah bergantung kepada percantuman di antara satu dengan seluruhnya. Oleh itu para pendokong dakwah di dalam berdakwah, mestilah memilih dan membentuk dan di waktu yang sama dia beramal dan melaksanakan apa yang boleh dilaksanakan. 

Tidak mungkin lahir ke alam nyata satu marhalah dari marhalah-marhalah itu dalam bentuk yang sempurna kecuali menurut tertib susunan itu. Tidak mungkin sempurna pembentukan ini tanpa pengenalan makrifah dan pengenalan yang sahih dan benar. Tidak mungkin lengkap satu pelaksanaan yang sempurna tanpa pembentukan dasar pendidikan yang sempurna. 

Dakwah Islam yang pertama di zaman Rasulullah s.a.w. telah melalui tiga peringkat ini. Muslimin di zaman itu telah mengenali agama mereka, terdidik dan terbentuk di madrasah Rasulullah lalu mereka bangun dan bangkit mendokong dakwah Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu, kita diperingatkan supaya sentiasa berwaspada dari sudut jalan manakah seseorang itu menyeru dalam usaha-usaha dan kerja-kerja Islamnya. Adakah dia memberi perhatian dan memberikan hak kepada ketiga-tiga marhalah itu. Sesungguhnya sesiapa yang tampil ke hadapan untuk melaksanakan tugas untuk dakwah dan merealisasikan cita-cita dakwah, dia mestilah mengetahui dengan sungguh-sungguh dakwah Islam. Mereka mengenali dan memahami dasar dengan pengenalan dan kefahaman yang sebenar-benarnya. Di samping itu dia mesti menjadi contoh yang benar dan baik dalam setiap lapangan hidup. Oleh kerana itu di sini kita akan cuba membentangkan bagaimanakah bentuk marhalah atau peringkat-peringkat itu dengan penerangan yang lebih luas sedikit daripada yang lalu supaya anda lebih jelas tentang perkara ini.